Školy a školky Březnice

„Vychovávat děti znamená především respektovat jejich dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně je milovat. Výchova je záležitostí srdce a vyžaduje mnoho trpělivosti.”

Krásné motto: 2. mateřská škola Březnice - Sluníčko

1. Mateřská škola Březnice

Ředitelka:           Mgr. Jaroslava Zelenková

Adresa:                9. května 510, 262 72  Březnice

Mobil:                  607 725 179
Telefon:               318 682 206
E-mail:                ms1breznice@volny.cz

Web:                    www.1ms-breznice.cz

IČO:                     750 34 778
Právní forma:    příspěvková organizace

2. Mateřská škola Březnice

Ředitelka:        Miroslava Macháčková

Adresa:            Obránců míru 467, 262 72 Březnice

Tel.:                   318 682 073, 605 166 765
Email:               ms2breznice@volny.cz

Web:                 www.2msbreznice.cz

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost
Typ MŠ:            s celodenní péčí
Kapacita:          od září 2008 73 dětí
Provozní doba: 6:00 – 16:00 hodin

Právní forma: právní subjekt, příspěvková org.

IČO:                    750 34 786

IZO:                    600 053 725

Zařazení do sítě škol od 1. 1. 2003

Základní umělecká škola Březnice

Ředitel:                Přemysl Zíka

Adresa:                Náměstí 2, 262 72 Březnice

Tel.:                      318 68 23 42 (odpoledne)

Mobil:                  721 101 842 (preferujeme pevnou)

E-mail:                 zusbreznice@volny.cz

Web:                     www.zusbreznice.cz

IČO:                      619 04 201

DIČ:                      CZ61904201

IZO:                      114002282

Identifikátor zařízení (právnické osoby): 600054870  (REDIZO)
Typ organizace: příspěvková s právní subjektivitou

Organizační číslo školy: 52006

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Březnice

Číslo účtu: 521857309/0800

VOŠ a SOŠ Březnice

Ředitelka:     Ing. Marie Fiřtíková

Adresa:         Rožmitálská 340, 262 72 Březnice

Telefon:        318 682 961
Mobil:           722 928 012
E-mail:          skola@sbrez.cz

Web:             www.sbrez.cz

Datová schránka: 59cxday

Domov mládeže: dm@sbrez.cz

IČO:              611 00 277

DIČ:              CZ611 00 277

Bankovní spojení:
KB čú. 6015 - 46527211/0100

Základní škola Březnice

Ředitel:                          Mgr. Miroslav Bělka

Adresa:                          Rožmitálská 419, 262 72 Březnice

Tel. ústředna:              318 682 165
Tel. jídelna:                  318 682 166
Tel. ředitelství:            318 682 358
Email:                           skola@zsbreznice.cz

Web:                              www.zsbreznice.cz

IČO:                              489 54 543

IZO:                              600 054 390

Právní forma:             příspěvková organizace

Číslo účtu:                   600 321 684/0600

 

Zahradní slavnost

ZŠ Březnice 21. 6. 2017