Novodobí Rytíři v Březnici a okolí

Jaké jsou jejich hlavní principy:

„zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch“

V tělocvičně Základní školy v Mirovicích, Březnici nebo zámeckém parku v Březnici a stromovém parku v Nerestcích se ke svému tréninku pravidelně schází několik mladých lidí. Jsou to členové oddílu Rytíři ze stejnojmenného spolku, jehož náplní je pohybová a turistická aktivita.

Duší oddílu je třiatřicetiletý Stanislav Hlinka z Ráztel. „Rytíři“ jsou členy České federace Taekwon-Do a jak z názvu vyplývá, věnují se korejskému  umění sebeobrany ve stylu Taekwon-Do ITF. To vzniklo spojením rozmanitých stylů a bylo poprvé představeno v dubnu 1955 v Soulu. Za jeho hlavního tvůrce je považován generál Choi Hong-hi (také známý jako Generál Čchö), který mu nejen dal název, ale také stanovil jeho filosoficko-mravní principy.

Hlavními pěti principy jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch. K základům Taekwondo patří kromě speciálních technik, přesně vymezených formálních sestav a zvláštní formy tréninku zvané sparring také sebeobrana.

Členové oddílu „Rytíři“ se účastní různých soutěží v Taekwondo a mohou se pochlubit i medailí, kterou si přivezli z Mistrovství České republiky v taekwondo.

„Rytíři“, z nichž nejmladší ještě navštěvuje základní školu, prokazují svoji tělesnou zdatnost mimo jiné i tím, že jako svůj hlavní dopravní prostředek nejčastěji využívají jízdní kola na akce v okolí.

Své umění předvádějí příležitostně na nejrůznějších akcích a vystupují i na některých hradech, zámcích, statcích, táborech, školách a zříceninách např. Hrochův hrádek. „Rytíři“ tyto příležitosti rádi využívají k setkáním a besedám s místními obyvateli, představiteli navštívených obcí či pamětníky různých minulých událostí. Učí se tak lépe znát naši zem nejen po stránce geografické, ale i historické.  Usilují o sebevzdělávání a  všestranný rozvoj.

„Rytíři“ pořádají víkendové akce, turnaje, různé přednášky a snaží se být aktivními občany. Jejich oddíl má v současnosti šest členů. Malý počet členů umožňuje individuální přístup ke každému z nich, ale i tak, jak říká trenér a učitel dle časových možností uvítají mezi sebou rádi každého, kdo by projevil zájem se k nim připojit.

V případě zájmu o zapojení se do oddílu Rytířů můžete kontaktovat Stanislava Hlinku.

Spolek Rytířů
Tel.: 608 977 302
E-mail: info@rytiri.eu
IČ: 03920895, Č.Ú.2800671864/2010

Pisatel Irena Biskupová, 5. 4. 2018                                                                         

 

Tréninky v Březnici probíhají každý pátek od 18:00 do 19:00

v tělocvičně ZŠ Březnice