Sbor sv. Ignáce Březnice

Pěvecký sbor byl založen Petrou Ottovou v lednu roku 2008 jako součást Římskokatolické farnosti Březnice u Příbrami. V této podobě se sbor postupně rozrůstal až do ledna roku 2014, kdy se stal samostatným společenstvím dětí a mladých lidí, kteří se zajímají o duchovní hudbu. V interpretaci se zaměřujeme na křesťanskou duchovní hudbu a náš repertoár je stylově velmi pestrý. 

Pravidelně pořádáme koncerty duchovní hudby v kostele sv. Rocha, které zaštiťuje Město Březnice. 

Účelem našeho spolku je sborový zpěv a rozvoj křesťanské hudby na Březnicku a širokém okolí a město Březnice tak patřičně reprezentovat.                                                      

 

 

Spolek věnuje maximální péči rozvoji hudební výchovy. Pořádá koncerty a capella, za doprovodu varhan, klavíru aj., spoluúčinkuje na koncertech s jinými hudebními tělesy pro veřejnost za spolupráce Města Březnice a jiných organizací. Zúčastňuje se také festivalů pěveckých sborů. Dalším cílem naší práce je kvalitně vyplnit volný čas mladých lidí a dětí na Březnicku, což je důležitý aspekt pro podporu kulturní výchovy mládeže.  Děti hudba sjednocuje a zájem o duchovní hudbu je u dětí ojedinělý a cenný.

Umělecká vedoucí sboru je Petra Ottová

Sbor sv. Ignáce Březnice z. s.

E-mail: sborsvignace@seznam.cz

www.ignac.estranky.cz

www.facebook.com/svignac

                                                         

 

Sbor se schází pravidelně každý pátek na 1,5 hodinovou zkoušku.

Výjimkou jsou letní prázdniny.