Synagoga v Březnici je otevřena po více než 60 letech

Návštěvní sezóna v březnické synagoze začíná 1.4.2017

 

A nelze činit tak, jak činí někteří studující, kteří přijímají věc, aniž by jí rozuměli.

Je třeba, aby studující pochopil to, co slyší...

Z pedagogických myšlenek Rabbi Löwa.

Březnická synagoga

Zdejší synagoga byla postavena roku 1725. Dnešní podoba je výsledkem klasicistní přestavby po požáru v roce 1821 a úprav provedených v roce 1874 a na začátku 20. století. Jedná se o neobyčejně krásnou a cennou stavbu, které ani pozdější úpravy nijak neublížily na vnějším vzhledu ani podobě interiéru. Budova je uvnitř rozdělena do dvou částí, na vlastní klenutou synagogu s galerií pro ženy a na bývalou židovskou školu v prvním patře, s bytem šamese v přízemí. Po druhé světové válce byla synagoga používána jako skladiště stavebního podniku a po skončení totality byla v zuboženém stavu vrácena v roce 1995 Židovské obci v Praze. V letech 1996-2006 prošla částečnou rekonstrukcí, kdy byla zajištěna statika a opraveny vnější a vnitřní omítky. Zásadní problém však představovala do stavby pronikající vlhkost, kterou se podařilo odstranit až díky možnostem, které poskytl projekt revitalizace; teprve v rámci tohoto projektu mohla být obnovena původní podoba svatostánku a celého interiéru synagogy.

Bresnitz synagogue

The local synagogue was built in 1725; today's appearance is the result of its renovation in the neo-classical style following a fire in 1821, plus additional changes in 1874 and in the early 20th century. These later alterations in no way harmed the exterior and interior appearance of this exceptionally beautiful and precious building. Inside, the building is divided into a vaulted synagogue with a separate women's gallery and the former Jewish school on the upper floor, with the shamash's quarters on the ground floor. After World War II, the synagogue was used as a warehouse by a construction company. Following the end of totalitarianism, it was returned to the Jewish Community in Prague in 1995 in a desolate state. Partial renovations in 1996-2006 involved the building's structural stabilization and the repair of interior and exterior plasterwork. A fundamental issue was the penetration of moisture into the building, which was only removed during the recent revitalization project, which finally made it possible to renew the synagogue's original appearance, including the entire interior.

Synagoga Březnice - strop
Synagoga Březnice - budova
Synagoga Březnice - strop 2

Bývalé ghetto, které synagogu obklopuje, je jedním z nejzajímavějších urbanistických celků židovského osídlení, které se v českých zemích dochovaly. Vzniklo na počátku 18. století a jeho dnešní podoba pochází převážně z přestavby po požáru v roce 1821. Pravidelně uspořádané jedno a dvoupatrové domy s barokními a klasicistními fasádami se téměř všechny dochovaly a vytvářejí dvě náměstí. Vedle synagogy a rabínského domu je nejpozoruhodnější stavbou bývalý palác březnického rodáka Joachima Poppera, největší z čtyřiadvaceti domů, z nichž se židovská čtvrť skládá.

The former ghetto surrounding the synagogue is one of the most interesting urban Jewish settlements to have survived in the Czech Republic. It was built in the early 18th century, and its current appearance dates primarily to its reconstruction following the 1821 fire. Nearly all of the ghetto's regularly arranged one- and two-story houses with baroque and neo-classical facades have survived, along with two town squares. Also worth noting besides the synagogue and rabbinical house is the largest of the Jewish quarter's 24 buildings - the former palace of Březnice native Joachim Popper.

Tématem expozice v synagoze v Březnici

je Židovská vzdělanost v českých zemích.

Základní koncepcí je ukázat vývoj židovské vzdělanosti v českých zemích v souvislosti s životem březnické židovské obce a jejích institucí. Stranou nezůstane ani podíl židovského obyvatelstva na kulturním a hospodářském rozvoji ve střední Evropě se zřetelem na české země.

V prostorách bývalé školy v prvním patře je umístěna regionální expozice historie židovského osídlení Březnice a okolí, zatímco galerie je určena pro krátkodobé výstavy. Autorem expozic je PhDr. Daniel Polakovič, odborný pracovník Židovského muzea v Praze.

 The theme of the exhibition in the Březnice synagogue

is Jewish Learning in Bohemia.

Its main aim is  to show the history of Jewish learning in the Czech lands in relation to the life of the local Jewish community and its institutions. The exhibition  also looks at the Jewish population's contributions to cultural and economic developments in Central Europe, with a focus on the Czech lands.

The former  school on the building's first floor houses a regional exhibition on the history of Jewish settlement in Březnice and its surroundings. The gal-lery is used for short-term exhibitions. The permanent exhibition was designed by Daniel Polakovič of the Jewish Museum in Prague.

Březnice
Lokšany 644

Otevřeno:
duben a říjen
so + ne 10:00–12:00, 12:30–16:00
květen a září
út–ne 10:00–12:00, 12:30–16:00
červen – srpen
út–ne 10:00–12:00, 12:30–17:00

 

Vstupné:
50 Kč, senioři, studenti, děti 6-15 let 30 Kč

Kontakty:
tel.: +420 318 599 016
e-mail: breznice@npu.cz

Zdroj textu: Brožura - 10 hvězd - Revitalizace židovských památek v České republice