Setkání dámského pletařského kroužku

Odbor kultury města Březnice zve na další setkání

DÁMSKÉHO PLETAŘSKÉHO KROUŽKU

v pátek 23. února 2018 od 16 hodin

v přísálí kulturního domu

Tentokrát si vyrobíme jarní (velikonoční) přání.

Přineste si nůžky a pravítko. Papíry i obálky budou k dispozici.

Symbolický poplatek 15 Kč.

Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni. Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.

Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková,
Informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

Komentáře