„Úspěch každého díla, kterého se zúčastňuje větší množství lidí, záleží na moudrém vedení. Nerozvážní, pošetilí nebo slabí vůdcové mohou rozházet ovoce práce i těch nejpilnějších a obratných pracovníků. Teprve pod schopnými vůdci vydá práce lidí a strojů svoji úrodu, která je tak velká, jak velké jsou vůdčí schopnosti lidí, kteří práci řídili.“ - Tomáš Baťa

Výzva pro Březnické fotografy

Chcete najít svoji fotografii v připravovaném kalendáři na rok 2017?

Odbor kultury města Březnice chystá vydání kalendáře s fotkami Březnice a blízkého okolí. Podílejte se na jeho tvorbě! Fotografie v tiskové kvalitě, které zhotovíte během roku, pečlivě ukládejte a do konce měsíce září 2016 je přineste do Městské knihovny a Infocentra (nosič – USB flash disk nebo CD).

Vybereme ty nejlepší a do kalendáře je zařadíme. Kalendář bude v prodeji na konci roku 2016.

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Město Březnice – odbor kultury pořádá v Kulturním domě Březnice

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY sobota 3. 9. 2016 ve 14 hod.

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ  sobota 3. 9. 2016 v 17 hod.

Kurzy se otevřou v minimálním počtu 10 párů.

Vyučuje: Taneční škola GREGORIADES Plzeň

Lektoři: Jana Gregoriadesová a Nikola Gregoriades

Přihlášky a bližší informace na tel. 318 682 153, 731 456 761, 318 682 453 e-mail: kultura@breznice.cz

Budeme nadšení když nás občas navštívíte :-)

Na webu i ve městě.

Poslední články na blogu

Vítejte v Březnici

Vítejte v Březnici

Vítejte na turistickém a komunitním webu, který má za cíl informovat přátele, obyvatele a turisty  Březnice.